Algemene voorwaarden

Definities

 1. Brouwsels op straat: Vrienden Eke, gevestigd te 9810 Eke onder KvK BE0462-896-668.
 2. Klant: degene met wie Brouwsels op straat een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Brouwsels op straat en klant samen.
 4. Consument: klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van producten namens Brouwsels op straat.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Brouwsels op straat hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Brouwsels op straat hanteert zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Brouwsels op straat ten allen tijde wijzigen.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  – Het product is niet gebruikt
  – Het geen product is dat snel kan bederven
  – Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  – Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd voor hygiĆ«nische redenen
  – De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud
  – Het product geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  – Het product geen los tijdschrift of losse krant is
  – De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht